Gwarancja

PATONA PTS-Trading GmbH udziela gwarancji od daty pierwotnego zakupu nowego produktu na okres 36 miesięcy.

 

Wszystkie produkty w razie wystąpienia roszczeń gwarancyjnych są wymieniane na nowe.

 

Niniejsza gwarancja nie obejmuje wad ani kosztów spowodowanych:

  • niewłaściwym użytkowaniem, niezgodnym z przeznaczeniem produktu oraz wynikającymi z tego tytułu późniejszymi uszkodzeniami,
  • modyfikacją, przeróbką, naprawą w nieautoryzowanym serwisie lub serwisowaniem produktów przez osoby inne niż wskazane przez dystrybutora,
  • fizycznym lub mechanicznym uszkodzeniem, przeciążaniem lub niewłaściwym wykorzystywaniem produktu,
  • użytkowaniem produktu z innym, niż produkt, dla którego został zaprojektowany,
  • wysyłką produktu do serwisu.

Roszczenia gwarancyjne należy kierować w pierwszej kolejności do sprzedawcy produktu.

 

Wszystkie produkty firmy Patona objęte są gwarancją trzyletnią (36 miesięcy).